De woningmarkt in 2024: vooruitzichten en veranderingen

Met het naderen van het einde van het jaar werpen we een blik op de verwachtingen en veranderingen op de woningmarkt in het komende jaar. 


Toenemende vraag, transacties laag

Ondanks een toenemende vraag naar woningen, zijn er enkele uitdagingen in de bouwsector die de snelheid van nieuwe woningbouw beïnvloeden. Factoren zoals een stijgende rente, hoge grondprijzen en toenemende personeelskosten spelen hierbij een rol, waardoor het aantal transacties mogelijk lager blijft. ABN AMRO voorspelt een lichte daling van 2,5 procent in het aantal transacties voor 2024. Het is echter belangrijk te benadrukken dat er actief wordt gewerkt aan oplossingen om deze uitdagingen aan te pakken en de woningmarkt te verbeteren.


Hoger loon, meer lenen

Een positief bericht is dat de lonen in het komende jaar zullen stijgen. Vanaf 1 januari wordt het minimumloon verhoogd met 3,75 procent, en het NIBUD verwacht een gemiddelde stijging van 5,2 procent in de Cao-lonen gedurende het jaar. Deze loonstijgingen resulteren in een toename van de leenruimte voor de meeste huishoudens. 


Grens NHG hoger

De bovengrens voor Nationale Hypotheek Garantie (NHG) wordt verhoogd naar 435 duizend euro vanaf 1 januari 2024, waardoor consumenten met NHG minder risico lopen en vaak profiteren van een lagere rente. Bij hypotheekleningen waarbij energiebesparende voorzieningen worden meegefinancierd, wordt de NHG-grens zelfs 6 procent hoger, namelijk 461.100 euro. Dit vergroot het bereik van NHG en houdt het toegankelijk voor veel woningkopers. De provisie bij het afsluiten van een NHG-hypotheek blijft 0,6 procent over het hypotheekbedrag in het komende jaar.


Jubelton afgeschaft

Belangrijk om te weten is dat de jubelton, oftewel de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning, volledig wordt afgeschaft vanaf 1 januari 2024. De reguliere eenmalige verhoogde vrijstelling voor kinderen tussen 18 en 40 jaar blijft naar verwachting wel bestaan, met een bedrag van 28.947 euro in 2023. Deze schenking mag vrij besteed worden.


Hypotheekrente


Wat betreft de hypotheekrente heeft de Europese Centrale Bank (ECB) recentelijk de beleidsrente ongewijzigd gelaten. Dit zou naar verwachting in de eerste maanden van 2024 resulteren in handhaving van de beleidsrente op het huidige niveau, wat op zijn beurt zou leiden tot stabilisatie van de variabele hypotheekrente, gevolgd door een geleidelijke daling in het begin van 2024.
 

Gerelateerde Nieuwsberichten

3 tot 5 miljard extra overheidsfinanciering nodig voor bouw 100.000 woningen in 2024

Het woningtekort in Nederland wordt steeds nijpender. De overheid heeft daarom plannen om dit jaar meer dan 100.000 woningen te bouwen. Belangenorganisaties, zoals gemeenten, corporaties en bouwbedrijven doen hun uiterst best om dit te realiseren, maar waarschuwen dat er 3 tot 5 miljard extra investeringen vanuit de overheid nodig zijn om dit doel te halen.  

Lees Meer →

Dit moet je weten over de WOZ-waarde van je woning

Wellicht heb je recent weer de WOZ-beschikking in de bus gekregen. De Wet Waardering Onroerende Zaken is van essentieel belang voor de waardering van vastgoed in Nederland. De WOZ-waarde heeft diverse consequenties voor je financiën en belastingen. Hieronder leggen we uit wat dit precies inhoudt en hoe je de WOZ-waarde kunt controleren.

Lees Meer →

73 duizend nieuwbouwwoningen opgeleverd in 2023, meeste in Zuid-Holland

Vorig jaar zijn er 73 duizend nieuwbouwwoningen opgeleverd. Dat zijn er iets minder dan in 2022, toen waren het er 75 duizend. De meeste huizen werden gebouwd in Amsterdam.

Lees Meer →