73 duizend nieuwbouwwoningen opgeleverd in 2023, meeste in Zuid-Holland

Vorig jaar zijn er 73 duizend nieuwbouwwoningen opgeleverd. Dat zijn er iets minder dan in 2022, toen waren het er 75 duizend. De meeste huizen werden gebouwd in Amsterdam.


Meeste woningen in provincie Zuid-Holland

Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het zijn meer woningen geworden dan Nederlandse bouwers in het najaar van 2022 verwachtten. Zij gingen toen uit van minder dan 60 duizend woningen. In absolute zin werden de meeste woningen afgebouwd in Zuid-Holland, ruim 17 duizend. Ook in Noord-Brabant en Noord-Holland werden veel nieuwbouwwoningen opgeleverd. 

Amsterdam voert de lijst aan als stad met de hoogste toevoeging van nieuwbouwwoningen, met een indrukwekkende toename van 4500 woningen. Rotterdam volgt op de tweede plaats met ongeveer 3200 nieuw gebouwde woningen. Opmerkelijk is de relatieve groei in de gemeente Zoeterwoude, waar het aantal nieuwbouwwoningen met 190 toenam, wat neerkomt op een groei van 4,8 procent ten opzichte van het jaar 2022.


Niet binnen de doelstellingen van het kabinet

Hoewel het aantal nieuwgebouwde woningen aanzienlijk boven het gemiddelde van de afgelopen tien jaar ligt, dat ruim 61 duizend per jaar bedraagt, blijft het toch beneden de doelstellingen van het demissionaire kabinet. Twee jaar geleden werd besloten om vanwege de ernstige woningnood in Nederland aanzienlijk meer woningen te realiseren: een ambitieuze doelstelling van 900 duizend nieuwe woningen tussen 2022 en 2030.

Inmiddels is het beoogde aantal zelfs herzien naar 981 duizend, zoals demissionair minister van Binnenlandse Zaken Hugo de Jonge aan de Tweede Kamer heeft gemeld. Het bereiken van deze doelstelling zal echter niet uitsluitend via nieuwbouw plaatsvinden. In de komende jaren wordt naar alle waarschijnlijkheid een aanzienlijk lagere oplevering van nieuwbouwwoningen verwacht, aangezien het aantal verleende vergunningen voor nieuwbouw al enkele jaren afneemt.


De Jonge toch positief

Ondanks de lichte daling in het aantal nieuwbouwwoningen is De Jonge voorzichtig positief over de situatie op de woningmarkt. "De tegenwind lijkt te luwen", schrijft hij. Daarmee doelt hij op de rente die is gestabiliseerd, de verkoop van nieuwbouwwoningen die aantrekt en het feit dat de bouwkosten niet verder stijgen. Tegelijk wil hij 'voortvarend' te werk blijven gaan om sneller woningen te kunnen bouwen.

Gerelateerde Nieuwsberichten

3 tot 5 miljard extra overheidsfinanciering nodig voor bouw 100.000 woningen in 2024

Het woningtekort in Nederland wordt steeds nijpender. De overheid heeft daarom plannen om dit jaar meer dan 100.000 woningen te bouwen. Belangenorganisaties, zoals gemeenten, corporaties en bouwbedrijven doen hun uiterst best om dit te realiseren, maar waarschuwen dat er 3 tot 5 miljard extra investeringen vanuit de overheid nodig zijn om dit doel te halen.  

Lees Meer →

Dit moet je weten over de WOZ-waarde van je woning

Wellicht heb je recent weer de WOZ-beschikking in de bus gekregen. De Wet Waardering Onroerende Zaken is van essentieel belang voor de waardering van vastgoed in Nederland. De WOZ-waarde heeft diverse consequenties voor je financiën en belastingen. Hieronder leggen we uit wat dit precies inhoudt en hoe je de WOZ-waarde kunt controleren.

Lees Meer →

Een hypotheek aanvragen als je een BKR-registratie hebt, kan dat?

Als je een hypotheek afsluit, bekijkt de bank bij Stichting BKR (Bureau Krediet Registratie) welke kredieten je hebt en of je achterloopt met de betaling. Dit doet de bank om te kijken of je je hypotheek kunt betalen. Maar hoe zit het precies?

Lees Meer →